Historie Valče

 

Původně nesla obec název Valč, nynější název je užíván od r. 1925. Dominantami obce jsou kostel, zámek a škola, s těmito budovami  jsou spjaty všechny podstatné události života občanů Valče v uplynulých staletích. První písemná zmínka o Valči pochází z roku 1294, ale nejstarší historické nálezy - broušené kamenné nástroje a tzv. horákovská keramika jsou staré asi 6000 let. Valečský renesanční zámek byl postaven Smilem Osovským v roce 1534. V roce 1558 byl ve Valči zřízen pivovar. Další písemnosti potvrzují, že již v roce 1674 byl ve Valči učitel. Kostel je zasvěcený Povýšení sv. Kříže s původním obrazem umírajícího krista z roku 1785. 1898  byl založen Sbor dobrovolných hasičů, který disponoval 4-kolovou dvouproudní stříkačkou, hadicovým vozem s 200 hadicemi a zařízením za 1440 zlatých.V roce 1908 byla postavena nová škola v místě dnešní školní budovy. 1927 byl založen TJ Sokol, 1928 byla do obce zavedena elektřina, 1930 otevřeno kino.V roce 1952 bylo založeno JZD, které bylo v r. 1975 sloučeno s okolními družstvy do JZD Vesmír Dalešice (2500 ha, 500 členů), které ve Valči postavilo velkokapacitní kravín pro 800 ks dojnic. V roce 2001 se sloučilo družstvo Vesmír Dalešice  s družstvem Agrochema  Studenec což je teď jedno z největších na okrese.  Od šedesátých let byla přistavěna škola a sokolovna, postaven obchod Jednota a hostinec, vybudovaná kanalizace a vodovodní síť, apod. V roce 1975 byla postavena moderní tělocvična při ZŠ. V roce 1989 se rozpadlo JZD a někteří vlastníci půdy si založily družstvo vlastníků. V roce 1993 se první valečský občan stal knězem. Roku 1997 byla provedena digitalizace a rozšíření telefonní sítě, proběhla plynofikace a byla zbudována čistírna odpadních vod.